<% mark=request.querystring("mark") mark=verifiltre(mark)%> <% Set rs=Server.CreateObject("Adodb.Recordset") if mark="" then Sorgu="Select * from urun order by urunkodu" else Sorgu="Select * from urun where id="&mark end if rs.Open Sorgu, baglan, 1, 3%> <%=dbvericagir("sitebilgileri",1,"title")%> - <%=dbvericagir("urun",rs("id"),"urunadi")%>
 
 
 
 
ÜRÜNLER
<% if not rs.eof then %> <% else response.write "Ürün Bulunamadı! Hatayla ilgili verileriniz kaydedilmiştir." end if rs.close baglan.close %>
   

" height="175">

<%=dbvericagir("urun",rs("id"),"urunadi")%>

<%=dbvericagir("urun",rs("id"),"detay")%>

Fiyat: <%=rs("fiyat")%> TL   " target="_blank">    

   
    ÜRÜNLER
Ağız Bakım
Anti-Aging
Bebek Bakım
Cilt Bakım
Güneş Bakım
Günlük Bakım
Leke Kremleri
Saç Bakım
Sabunlar